Karel Šafář

Životopisná data – Karel Šafář

1953 – 1957 vyšší škola umělecko-průmyslová v Praze
1957 – 1965 bytový architekt v Karlových Varech
1965 – 1971 vysoká škola umělecko průmyslová v Praze
1965 – 1970 v atelieru profesora Karla Svolinského
1970 – 1971 v atelieru profesora Zdenka Sklenáře
1972 – 1973 pobyt v Indii a Nepálu
1972 profesorem na univerzitě v Benaresu (svaté město rozkládající se na březích řeky Gangy.
Je to nejstarší nepřetržitě obývané město na světě)
1976 Mongolsko
od roku 1974 volná tvorba

cv

 
Vytvořil Nettvor 2009
© Karel Šafář - Všechna práva vyhrazena. Ukázky jsou opatřeny vodoznakem.